TRONTEK
Trontek AS
Elektroprodukter via elgrossist
Trontek AS
Innherredsveien 60
7067 TRONDHEIM
Tlf.: 465 19 109
E-post:
post@trontek.no
Følerboks VF1

VF1 benyttes for å montere temperaturfølere på vegg eller over veggboks. Den er forsynt med eget koblingsrom som har IP34 slik at man kan benytte PR-kabel fram til boksen og deretter koble i koblingsrommet. Se flygeblad og montasjeanvisning for nærmere informasjon.

Tekniske data


Dimensjon: 84x84x20mm
Farge: Polarhvit
Montasje: På vegg eller over veggboks
Maks. følerdim.: ca. 8x50mm
IP-grad:
     Ytre rom: IP30
     I koblingsrom: IP34
     Over veggboks: IP30

Typebetegnelse: VF1-P
Art.nr. (GS1): 7070772000266
El.nr. Norge:

54 009 03
Forpakning: 1 stk.

Flygeblad                                                             Montasjeanvisning
NB! Tronteks installasjonsprodukter kan kun installeres av autorisert elektroinstallasjonsfirma
Varmeregulatorer og tilbehør