TRONTEK
Trontek AS
Elektroprodukter via elgrossist
Trontek AS
Innherredsveien 60
7067 TRONDHEIM
Tlf.: 465 19 109
E-post:
post@trontek.no
                                   
Tekniske hjelpemidler
Teknisk informasjon
Kort med maks. kabellengde for kurser
Kabellengdene i tabellen er basert på ledertempertatur 70°C. Kabellengden kan økes med
3,5% for hver 10
°C reduksjon i ledertemperatur.
Maks. kabellengde