TRONTEK
Trontek AS
Elektroprodukter via elgrossist
Trontek AS
Innherredsveien 60
7067 TRONDHEIM
Tlf.: 465 19 109
E-post:
post@trontek.no
Stenderplate KL10

KL10 er to produkter i ett:
- spikerbeskyttelse for rør
- oppheng for installasjonsrør langs stender ved avgreninger

Med KL10 oppnår man at alle rør blir liggende ut mot kledning slik at full strømføringsevne oppnås. I tillegg blir det letter å skyve termisk isolasjon på plass etter at rørene er montert.

Tekniske data


Størrelse: 113x60mm
Ståltykkelse: 1mm

Typebetegnelse: KL10
Art.nr. (GS1): 7070772001607
El.nr. Norge:

12 135 30
Forpakning: 25 stk.



Flygeblad
KL10
Stenderskinne KL60

KL60 spikres enkelt mellom to stendere slik at man enkelt kan feste K-rør eller andre rør til skinnen slik at man unngår å spikre rør til stender i bakkant der de blir lukket inne av termisk isolasjon (glassvatt). Dermed får man full strømføringsevne på anlegget.

Tekniske data

Stenderavstand: 600mm
Skinnebredde: 18mm

Typebetegnelse: KL60
Art.nr. (GS1): 7070772001645
El.nr. Norge:

12 135 31
Forpakning: 25 stk.


Flygeblad
Veggkasse KB1

KB1 er to produkter i ett:
- veggkasse til å omslutte veggbokser slik at installasjonsrørene skyves fram mot kledningen
- takkasse for downlights (LED)

Med KB1 oppnår man at alle rør blir liggende ut mot kledning slik at full strømføringsevne oppnås. I tillegg blir det letter å skyve termisk isolasjon på plass etter at rørene er montert.

Tekniske data


Størrelse: 545x245x52mm
Farge: Hvit
Materiale: PP

Typebetegnelse: KB1
Art.nr. (GS1): 7070772 00140 9
El.nr. Norge:

12 135 21
Forpakning: 10 stk.



Flygeblad

KB1
Jordingsnetting NK1

NK1 benyttes til å overdekke temperaturfølere i klasse 0 eller klasse 2 på bad. I støpte gulv støpes nettingen inn over temperaturføleren. Ved bruk av K-rør legges nettingen over K-røret.

Tekniske data


Bredde: 40mm
Tilpasset: 0-13mm K-rør og følere
Leveres på 30m rull eller i 5m bunt

30m rull: Typebetegnelse: NK1-R30
              Art.nr. (GS1): 7070772001102
              El.nr. Norge:

54 009 10



5m bunt: Typebetegnelse: NK1-B5
              Art.nr. (GS1): 7070772001126
              El.nr. Norge:

54 009 11



Flygeblad
NB! Tronteks installasjonsprodukter kan kun installeres av autorisert elektroinstallasjonsfirma
Festemateriell for K-rør